Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång

 Du har ännu inte registrerat dig på kursplattformen..


Kursen Antiinflammatorisk kost (AIP)

Antiinflammatorisk kost

Varmt välkommen till den här kursen,  vi ser  väldigt mycket fram emot att göra den här resan tillsammans med dig. 

Kursplattformen

Varje fredag kl 07.00 öppnas den kommande veckans kursmodul med en rad lektioner. Du väljer själv när under veckan du ska ta del av detta, men om du har möjlighet att avsätta tid på helgen är du förberedd för veckan som kommer.

Facebook-gruppen

Facebook-gruppen öppnas kursens första dag. Du får då en länk och kan ansöka om medlemskap. Deltagande i gruppen är inte nödvändigt för att genomföra kursen, men den kommer att vara till värdefullt stöd och en möjlighet att lära av varandra och inspirera varandra. Om du inte har facebook, eller inte vill vara med i gruppen får du gärna meddela oss per mejl till info@paleoteket.se så att vi vet vilka som behöver information på annat sätt. Varje torsdag besvarar vi större frågor i en speciell frågetråd.

Lunch-seminarier online

Vi kommer arrangera fyra lunch-seminarier för alla kursdeltagare under kursens gång. Seminarierna sker kl 12-13 följande tisdagar: 22/9, 6/10, 20/10 och 10/11. Boka in dessa datum i din kalender. Kan du inte delta kan de se en inspelad version i efterhand.

Kursplattformens uppbyggnad

Kursen är strukturerad i moduler och lektioner. Varje vecka öppnas en ny modul med ett antal lektioner under.  Första veckan öppnas tre moduler. Den första modul heter “Välkommen till kursen” och under modulen finns lektioner numrerade 0.1, 0.2, 0,3 osv. Du klickar på den första lektionen och när du tagit del av innehållet kan du klicka på knappen “Nästa lektion” för att komma vidare i kursen.  Vi har gjort en film där vi presenterar hur kursplattformen fungerar. Den ligger under lektion 0.5b.