Grundkurs i antiinflammatorisk kost (AIP) – 3 steg till bättre hälsa

I denna första kursmodul får du ta del av föreläsningar som ger dig viktig grundförståelse kring:

  • Hur maghälsa och inflammation hänger ihop.
  • Vad AIP-metoden är och hur den fungerar
  • Vad som är viktigt under läkningsfasen
  • Vad återintroduktioner är
  • Varför det är viktigt att göra utvärdering
  • Vilken forskning som finns om AIP