Välkommen till kursen

I denna inledande kursmodul får du lite praktisk information kring kursens upplägg.