2.2 Därför utesluts spannmål, pseudospannmål och baljväxter (FILM)