3.4 Vad är näring och varför är det viktigt? omg 1