4.7 Livsstil: Stress och återhämtning, yoga och mindfulness