5.7 Summering

***

UTVÄRDERING

Vi har gått igenom hur du kan göra en utvärdering med hjälp av Mat och symtomdagboken och vilka frågor du ska ställa dig.

Din uppgift är att avsätta tid för reflektion och utvärdering. Sätt dig med Mat och symtomdagboken , fyll i symtomformuläret, jämför siffrorna, zooma ut och skriv ner hur du mår och vad du har lärt dig. och hur du tänker framåt

SNABB OMSTÄLLNING: Ska jag fortsätta med AIP ett tag till? Behöver jag göra justeringar av kosten?

STEGVIS eller TVÅSTEGSOMSTÄLLNING: Vilka lärdomar kan jag dra av de senaste 4 veckorna? Vad har jag lärt mig om mig själv och min kropp?

LIVSSTIL: FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet är den fjärde pelaren i hälsobygget och du har fått tips kring fyra kategorier av fysisk aktivitet. Ladda ner dokumenten och använd dem nu under kursen och senare . Din uppgift är att denna vecka göra tre aktiviteter som ökar din fysiska aktivitet.

Lycka till !

***