6.5 Frivilligt verktyg: Fasta och periodisk fasta (FILM)