AIP med FODMAP-begränsning (verktyg 1: Verktyg för tarmfloran)