Gruppcoaching (PLUS-kursen)

Detta gäller endast för de som deltar i PLUS- kursen (inte BAS-kursen)

Du kommer att bli inbjuden till en sluten facebook-grupp för kursdeltagare i PLUS- och VIP-kursen. Denna grupp finns tillgänglig under kursens 8 veckor och är ett forum för gemenskap och stöd.

FRÅGETRÅDEN

I facebook-gruppen kan du ställa frågor till oss kursledare. I början av varje kursvecka lägger vi upp en frågetråd i facebook-gruppen. Första veckan svarar vi löpande på frågor (dagtid vardagar), men vecka 2-8 svarar vi på tisdagar. Du kan dock lägga frågan i tråden när den dyker upp, senast måndag kväll. Vill ni besvara varandras frågor i frågetråden går det bra, så kan vi komplettera när tisdagen kommer.

Anna-Maria kommer att finnas tillgänglig i gruppen löpande och kan då svara på frågor av enklare karaktär (precis som andra kursdeltagare). Både Karl och Anna-Maria finns tillgängliga att svara på lite mer omfattande frågor på tisdagar.

Notera att gruppcoaching skiljer sig från individuell hälsocoaching: De frågor som lyfts i facebook-gruppen ska i huvudsak vara av sådan karaktär att de är av intresse för alla i gruppen.

GEMENSKAP I FACEBOOK-GRUPPEN

Facebook-gruppen är din och övriga kursdeltagares forum för dialog. Denna grupp skiljer sig från större facebook-grupper på nätet i och med att detta blir ett litet och intimt sammanhang. Ni kommer att följas åt under kursens 8 veckor och stödet ni ger varandra kan vara otroligt värdefullt. Det blir vad ni gör det till!

  • dela dina erfarenheter med andra som gör samma resa
  • diskutera med och stötta varandra
  • Vi kommer också lägga upp reeflektions-, pepp- och diskussionstrådar på specifika teman (utifrån veckans föreläsningar). När gruppen startar kommer vi såklart lägga upp en PRESENTATIONSTRÅD så att ni lär känna varandra lite bättre.
Förhållningssätt som gör facebook-gruppen så bra som möjligt:
  • Delta gärna dagligen i facebook-gruppen för att vi tillsammans ska skapa gemenskap och en gemensam mission.
  • Dela och inspirera gärna.
  • Ha kul och ge andra uppmuntran.
Regler i facebook-gruppen

(Om en medlem, mot förmodan, inte följer dessa regler kan vi utesluta medlemmen från gruppen)

  • Integritet: Respektera andra medlemmars integritet. Med detta menar vi bland annat att ni absolut inte berättar för någon om vad någon om vad som skrivits i Facebook-gruppen.
  • God ton: Ha alltid ett respektfullt och vänligt tilltal gentemot andra medlemmar i gruppen.
  • Sälj inte produkter, men du får tipsa om produkter du använder.

Deltagande i gruppen är inte nödvändigt för att genomföra kursen, men den kommer att vara till värdefullt stöd. Om du inte har facebook, eller inte vill vara med i gruppen får du gärna meddela oss per mejl till info@paleoteket.se så att vi vet vilka som behöver information på annat sätt.

SEMINARIER ONLINE

Vi kommer arrangera seminarier för alla deltagare i PLUS- och VIP-deltagare under kursens gång. Under seminarierna finns det också möjlighet att ställa frågor. Delar av seminarierna spelas in om du inte kan delta, men om du vill ta del av hela seminariet behöver du delta live.

Tiderna för seminarierna är:
* 25/1 kl 19-20 Uppstart
* 7/3 kl 12-13 Tema: Utvärdering och finjustering
* 22/3 kl 19-20: Återintroduktioner och vägen framåt

Mer information om seminarierna kommer per mejl inför kursstart. Delar av seminarierna spelas in, så att du kan ta del av det i efterhand om du inte kan närvara.