(ht 2020) 1.11 Varför utesluts alkohol? (FILM 8.40 min)