(ht 2020) 1.15 Frivilligt verktyg: Fasta och periodisk fasta (FILM)