(ht 2020) 1.3 Börja med AIP – snabbt, stegvis eller omstart?