(ht 2020) 1.7a AIP och Paleo-RESURSER (PDF och länkar)