(ht 2020) 1.8 Varför utesluts processade livsmedel och tillsatser? (FILM 11 min)