(ht 2020) 3.2 Därför utesluts mejeriprodukter (FILM 15 min)