(ht 2020) 4.4 Varför utesluts ägg? (FILM 6.31 min)