(ht 2020) 5.8 Strategi vid intolerans mot histamin och andra biogena aminer