(ht 2020) 8.3 Felsökning med funktionsmedicinsk provtagning