Inspiratör: Åsa Frödin, 47 år, har ledgångsreumatism (RA) och Sjögrens syndrom Copy