Introduktion


Syftet med denna kursmodul är att ge dig kunskap om på vilket sätt funktionsmedicinsk provtagning kan komplettera de verktyg du lärt dig i kursen. Vi föreslår inte att alla deltagare ska beställa dessa tester. Däremot tycker vi att det är viktigt att du vet vilken hjälp som finns att få utanför den reguljära sjukvården. De möjligheter vi nu presenterar ersätter inte den sjukvård du erbjuds från sjukvården och din specialistläkare, utan är istället ett komplement till den vård du erbjuds.

Kom ihåg att läkning tar tid, rör det sig åt rätt håll (om än långsamt) kan du mycket väl ge läkningen mer tid och låta kroppen göra jobbet. Det är vanligt att brister av enskilda näringsämnen eller andra markörer plötsligt normaliseras när vi gör förändringar i kost och livsstil. Att börja med det fundamentala som kost och livsstil är alltså den bästa startpunkten för de allra flesta.

  • Om du upplever att du inte har fått någon symtomlindring alls trots att du använt de verktyg vi presenterat är det en god idé att inom en snar framtid kontakta en funktionsmedicinsk läkare eller terapeut för funktionsmedicinsk provtagning, för att utreda om det finns hinder för läkning.
  • Om du har upplevt symtomlindring behöver du inte ta till provtagning. Men kanske är du ändå nyfiken och vill ta eda på om de finns hinder för läkning. Då kan du, i samråd med en funktionsmedicinsk läkare eller terapeut, beställa relevanta tester.

Om du har blivit diagnostiserad med en kronisk sjukdom har du säkert redan besökt en specialistläkare. Det är
viktigt att du fortsätter ha kontakt med din läkare även efter att du börjat arbeta med kost och livsstil, eller efter att du fått hjälp av funktionsmedicinsk läkare eller terapeut.