Kort om kursen Copy

AIP Masterclass är ett utbildningsprogram online där du under 12 veckor får den kunskap och det stöd du behöver för att transformera din hälsa med hjälp av antiinflammatorisk autoimmun kost (AIP).

Kursen är för dig som vill starta med AIP nu eller dig som redan äter AIP och söker fördjupad kunskap och stöd. Om du ska börja med AIP kan du välja mellan en snabb eller en stegvis omställning. Vi presenterar detta närmre under kursens första vecka.

NOTERA: Denna kurs riktar sig till den som vill minska sina symtom med hjälp av kost och livsstil. De råd som presenteras här ersätter inte sjukvårdens riktlinjer och insatser. I vissa fall har autoimmuna processer och inflammation gått så långt att det är omöjligt att läka vävnader som tagit skada och medicinering kan då vara nödvändigt. Det är viktigt att alltid föra dialog med sin läkare gällande medicinering, bland annat kring nedtrappning eller utfasning av läkemedel. Karl Hultén är biomedicinare och Anna-Maria Norman är hälsocoach. Vi kan inte svara på medicinska frågor, utan fokus är helt på kost och livsstil.

Föreläsningar varje vecka

Genom videoföreläsningar lär du dig hur maten du äter påverkar ditt immunförsvar. Du får veta hur du ska göra för att läka en läckande tarm och samtidigt uppleva hur en bättre maghälsa känns i din kropp.

Vi går igenom:

  • Hur du gör förändringen
  • Vad som utesluts och vad som ingår
  • Varför upplägget ser ut som det gör.
  • Hur du kan utvärdera, finjustera och felsöka.
  • Hur du gör återintroduktioner och tolkar din kropps signaler.

Kursplattformen

Var sjunde dag öppnas den kommande veckans kursmodul med en rad lektioner. Du väljer själv när under veckan du ska ta del av detta, men om du har möjlighet att avsätta tid på helgen är du förberedd för veckan som kommer. Har du svårt att få tid en vecka är det inte någon fara för materialet som öppnats finns kvar. Du tar del av materialet i den takt som passar dig. Du har tillgång till kursplattformen i tolv månader.

Du får ta del av:

  • föreläsningar – där den viktigaste informationen förmedlas på ett lättbegripligt sätt
  • coachande filmer och texter – som ger praktiska råd genom hela processen
  • nedladdningsbart material i form av exempelvis matlistor, tips på recept samt en mall för att göra din matplanering och veckomeny. Kursmaterialet är inte för spridning, men ladda gärna ner alla pdf-er och spara för eget bruk.

Kurslitteratur

Autoimmun handbok, som är vår fakta och metodbok, är rekommenderad kurslitteratur som ytterligare skapar ett värde till kursen. Det du behöver veta tar vi upp i föreläsningarna, men Autoimmun handbok kan fungera som ett uppslagsverk som ger dig svar på de frågor du har för stunden. Du kan köpa den via Bokus .

Mat och symtomdagboken finns att ladda ner som pdf och det är ett praktiskt verktyg som ger struktur och fördjupad insikt i hur dina symtom och ditt välbefinnande påverkas av olika livsmedel, sömn, stress och övrig livsstil. Den förenklar loggning och sammanfattning av viktiga erfarenheter som snabbare tar dig mot dina mål. Vill du istället köpa en tryckt Mat och symtomdagbok så kan du göra det via Bokus.