Princip 1: Individanpassning är nyckeln till framgång