Princip 8: Värdera forskning i ljuset av evolutionen