RESURSER (kursvecka 5-6): Resurser anpassade varianter av AIP