Så sätter du samman en måltid (Mål: Ät tillräckligt mycket mat) – TEXT