Steg 1: Omstart med AIP – du äter redan AIP eller har ätit det tidigare Copy

Om du har ätit AIP tidigare eller äter det nu är detta ett bra tillfälle att stanna upp, reflektera och dra lärdomar.

Under de kommande fyra veckorna kommer du få möjlighet att fördjupa din kunskap om kostupplägget steg för steg. Kanske är det något du missat när du gjort kostomläggningen på egen hand?

Från och med vecka 5 kommer vi in på felsökning och finjustering, vilket kanske är än mer relevant för dig. Och från och med vecka 9 pratar vi om återintroduktioner och där kan du får en chans att bolla dina återintroduktioner med oss, så hjälps vi åt att tolka din kropps reaktioner.

I korthet går denna ut på att dra slutsatser kring vad har du redan lärt dig om din kropp, vad som hjälpt dig och vad som hindrat dig.

Steg 1: Skriv kort ner vad som gick bra under tidigare omställningar.

Här följer några exempel på frågor du kan ställa dig, men huvudsaken är att du kort skriver ner dina lärdomar.

  • Har du märkt att du mår bra av mycket eller lite kolhydrater?
  • Har någon viss rutin hjälpt dig att lättare hålla kosten? En standardiserad frukost? Göra omställningen tillsammans med en vän? Köksrutiner?
  • Inköpsrutiner? Var det smidigt för dig att köpa in storpack av ngt särskilt?
  • Vet du några livsmedel som du mår särskilt bra av att äta mycket av?

Steg 2: Skriv ner vilka fallgropar och misstag du erfarit.

Det behöver inte vara mer än några punkter. Poängen är att medvetandegöra och påminna dig om tidigare erfarenheter.

  • Vilka tillfällen har inneburit bakslag eller misstag
  • Vilka livsmedel handlade det om?
  • Har du några tillfällen då du är särskilt känslig för avsteg från kosten
  • Har du märkt att du drabbas av sömnbrist, stress eller andra symtomförsämrande omständigheter

Steg 3: Skriv ner ditt nya angreppssätt.

Det kan handla om att skriva ner fem korta punkter. Storhandla, lågkolhydrat, probiotika X, person X, frukost X, osv. Du ska helt enkelt göra en kort beskrivning av den ingång du ska ha i programmet för att så snabbt som möjligt komma på banan. Lycka till!