Steg 2: Logga mat och symtom med “Mat och symtomdagboken” (FILM)

Observera att dokumentet inte får spridas.

Du kan också köpa Mat- och symtomdagbok som ett skrivhäfte via Bokus.