Användarvillkor

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr relationen mellan dig och Paleoteket AB i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av Paleoteket AB.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

Begreppet ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Paleoteket AB. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

Begreppet “våra webbplatser” avser hemsidan paleoteket.se, kursplattformen paleoteketacademy.se och medlemsplattformen medlem.halsodetektiverna.se

FÖR NYTTJANDET AV VÅRA WEBBPLATSER GÄLLER FÖLJANDE:

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till privatpersoner och företag. Du måste vara minst 18 år gammal för att teckna ett medlemskap.

Medlemskapet är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Medlemskapet är personligt och du får en personlig användarprofil.

Medlemskapet är en prenumeration utan bindningstid där användaren själv kan avsluta när man vill. Vid avslutande av medlemskap upphör access till medlemssidor, portal och förmåner när pågående medlemsperiod löper ut. Inbetald avgift återbetalas ej.

När du genomför ett köp hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren här, vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat ger upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Brott mot användarvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Medlemsavgiften är i detta fall förbrukad.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Den information vi presenterar på våra webbplatser är i utbildande syfte och ersätter inte sjukvårdens råd och insatser. 

Vårt mål är att du med hjälp av de utbildningar vi erbjuder ska få hjälp att ta makt över din egen hälsa, men vi kan inte ge dig några garantier. Vår plattform och tjänster förmedlar information och kunskap, med det är du själv som gör praktiska kost- och livsstilsförändringar. Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din egen hälsa.

Våra webbplatser samt de filmer, texter och material som presenteras där ägs och drivs av Paleoteket AB.

FÖRTYDLIGANDE OM MEDLEM.HALSODETEKTIVERNA.SE

Denna medlemsplattform administreras av tjänsten circle.so och vår domän medlem.halsodetektiverna.se pekar dit. Det är alltså inte vi som har satt upp denna plattform. Circle.so har sina egen integritetspolicy som du godkänner när du registrera ditt konto på medlem.halsodetektiverna.se.

På medlem.halsodetektiverna.se finns det diskussionsforum. För detta forum gäller följande:

“Du som skriver är själv ansvarig för det du skriver i forumet och är medveten om att alla som är med kan läsa det du skriver och att du själv kan ta bort dina inlägg om du inte längre vill att de är publicerade. Dela inte med dig av privat hälsoinformation som du inte vill att alla ska läsa. Paleoteket AB är således inte ansvarig för det som skrivs i forumet.”

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Paleoteket AB eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom Paleotekets kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men Paleoteket AB ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss på info@paleoteket.se