Så använder du zoom

Vi använder ibland zoom för våra online-seminarier.

Du får en länk till mötet, som du klickar på cirka 5-10 minuter innan mötet börjar. Då har du chans att testa att kamera och ljud fungerar. Ibland ibland behöver du använda en kod. Det kan hända att du hamnar i “väntrummet”, då får du vänta på att bli insläppt och i vissa fall kan du behöva ange denna koden ovan.

Delta från mobil: Ladda ner appen Zoom och klicka sedan på länken i mejlet, så öppnar sig appen.

Delta från dator: Du brukar inte behöva ladda ner programmet. Det fungerar i de flesta webbläsare, men inte med Safari (då måste du ladda ner Zoom som program till datorn först). Börja med att klicka på länken som leder till mötet. Du kan också kopiera den och klistra in i din webbläsare. När du klickat på länken kommer du till Zooms webbplats. För att gå med i mötet börjar du med att klicka på ‘Launch Meeting’.

Om du tycker att det är svårt så har Myndigheten PTS har sammanfattat instruktioner.

Att tänka på: Inled gärna med att ha kamera på, men mick av.