5.3 Utvärdering vid stegvis eller tvåstegsomställning

I filmen nedan går vi igenom hur du gör en utvärdering av de första fyra veckorna av AIP.

Filmen riktar sig främst till den som har ätit AIP i 4 veckor, alltså er som har gjort en snabb omställning. Du som har gjort en stegvis eller tvåstegsomställning har troligtvis endast ätit strikt AIP i 1-2 veckor, så därför får du avvakta ett par veckor till med att ställa dig de frågor vi presenterar i filmen. Men du kan också göra en utvärdering nu. Det du utvärderar är inte 4 veckor med AIP, utan din stegvisa omställning respektive 3 veckor med paleokost och en vecka med AIP. Även du kan alltså använda symtomformuläret som vi beskriver i filmen och reflektera om din kostomläggning. Har du lärt dig något om din kropp och hur du fungerar?