Felsökning med hjälp av funktionsmedicin och provtagning

En kommentar om kostnadseffektivitet:

Vi tycker att det är viktigt att ha ett kostnadseffektivt förhållningssätt när det gäller tester. Vi anser därför inte att man bör testa brett för säkerhets skull om testen inte kan ge information som det går att agera på. Att börja med att göra många tester kan vara intressant, men det är också kostsamt och något du i dagsläget får betala ur egen ficka. Ett enda test kostar cirka 4000-5000 kronor. Om du har en begränsad ekonomi är det viktigt att prioritera vilka tester som görs så att det finns pengar kvar att lägga på hälsosam mat. Tester ska fylla konkreta syften och den information de ger ska det vara möjligt att agera på.