Funktionsmedicinska tester – en överblick

Tarmflora och dysbios: Tester av tarmflora, dysbios och infektioner i tarmen brukar oftast tas genom avföringsprov, men kan även inkludera urinprov, saliv, blod och utandningstest. Tarmfloratest utvecklas i snabb takt och kan ge spännande information om hur din tarmflora ser ut. Mycket av den information denna typ av test ger kan vi i skrivande stund inte använda för att vägleda behandling, men informationen kan användas för att observera förändring över tid. Testet är också relevant för att upptäcka eller utesluta förekomst av parasiter som be- höver behandlas. Forskning pågår kring tillämpningar för Crohns, ulcerös colit och IBS. Ett exempel på tarmfloratest är comprehensive stool analysis, där man använder sig av odling och mikroskopi för att analysera provet. Ett annat exempel är GI-MAP där man använder sig av DNA-teknik för att testa tarmfloran från avföringsprov.

SIBO-test (small intestinal bacterial overgrowth): Symtom på SIBO är gaser, ballongmage, diarré, förstoppning, mag- smärtor och sura uppstötningar. Vanligtvis innebär testet ett utandningstest med mätning av metangas och vätgas (i framtiden även vätesulfid) under tre timmar där du gör omkring tio mätningar i en serie. SIBO är en specifik form av dys- bios där bakterier växer till i tunntarmen. Utandningstest finns inom den ordinarie vården men är okänt för de flesta läkare i primärvården. De används främst av specialister (gastroenterologi) vid utred- ningar av besvär kopplade till matsmält- ningen. Det går också att få tillgång till och hjälp att tolka ett sådant test via en funktionsmedicinsk rådgivare. De flesta fall av SIBO kan lösas av stegen i den här boken, men för vissa kan det behövas ett test som bekräftar förekomst av SIBO för att man ska känna motivation att genom- föra de förändringar som krävs.

Näringsstatus kan testas genom urinprov där man mäter nedbrytningsprodukter, så kallade metaboliter. Det kan exempel- vis visa ämnesomsättning, mitokondriefunktion, status på antioxidanter, vissa näringsbrister och ge en indikation på om man även behöver göra ett avföringsprov.

Anemi, blodbrist, kan testas via blodprov. Brist på järn och vissa B-vitaminer orsakar bristande bildning av nya röda blodkroppar, vilket kan leda till en lång rad symtom. Autoimmun sjukdom där en del av symtombilden innebär symtom från magen medför ofta nedsatt upptag av B-vitaminer och järn. Detta prov kan också ingå i bredare tester av näringsstatus.

Hormonella obalanser (kvinnor) kan undersökas genom flera olika tester. Om du noterar att dina symtom följer din månadscykel eller att de började i samband med menopausen kan de påverkas av hormonell obalans. Det hormonella systemet samverkar med din maghälsa och i många fall löser förbättrad maghälsa de hormonella besvären, men om du har kvarvarande symtom kan du dra nytta av tester. Några symtom på hormonell obalans är värmevallning, sömnlöshet, irritabilitet, depression, sug, förändrad tid för menstruationscykel och vaginal torrhet. Ett exempel på test är ett så kallat DUTCH-test som kan vägleda behandling.

Kortisol & DHEA kan undersökas genom salivtester av dessa hormoner. Misstänker du att du lider av utmattning och trötta binjurar kan detta test var relevant tillsammans med en genomgång av dina symtom.