(ht 2020) 0.4 Kort om AIP (TEXT)

Det autoimmuna protokollet (AIP) är ett immunvänligt kostupplägg och en metod som syftar till att minska symtomen av autoimmun sjukdom och immunrelaterad ohälsa. För att åstadkomma detta fokuserar programmet på förbättring av maghälsa. Det är specifikt anpassat för att förbättra immunförsvarets reglering. En bit in i programmet blir individanpassning genom självexperiment en mycket viktig aspekt.

I korthet åstadkommer AIP följande:

  1. Minskad inflammation lokalt i magen och systemiskt i kroppen.
  2. Återställning av tarmens barriärfunktion.
  3. Förbättrad miljö i tarmen vilket möjliggör normalisering av tarmfloran.
  4. Främjande av immunförsvarets normala reglering.

AIP-kosten utesluter:

• livsmedel som kan framkalla överkänslighetsreaktioner och aktivera immunförsvaret. Hit hör exempelvis vete, ägg, mejeriprodukter, nötter och frön.
• livsmedel som skadar tarmslemhinnan eller orsakar inflammation i övriga kroppen. Hit hör exempelvis spannmål, potatisväxter, baljväxter och alkohol.
• raffinerade växtoljor, tillsatt socker och livsmedelstillsatser. Dessa livsmedel bidrar på olika sätt till inflammation.

AIP-kosten inkluderar:

• näringstäta livsmedel som tillför viktiga näringsämnen som gynnar immunförsvarets normala reglering. Hit hör exempelvis fisk, skaldjur, inälvsmat, kött, fisk, fågel och alger.
• grönsaker, rotfrukter och frukt och andra specifika livsmedel som stödjer en sund tarmflora.

AIP-metodens faser:

Ofta brukar man säga att AIP har tre faser (2-4 nedan), men eftersom vi nu gör en stegvis omställning bör man även se själva omställningsprocessen som en fas.

1) Omställning till AIP

Omställning till AIP kan göras på många olika sätt:

  • en snabb omställning (välj en dag då du börjar med AIP och ändra kosten på en gång)
  • tvåstegsomställning (först paleokost och sedan AIP)
  • stegvis omställning.

Du kan själv välja i vilket tempo du önskar göra omställningen. Genom den stegvisa omställningen kommer du gradvis in i den nya kosten genom att lyfta ut en eller flera livsmedelsgrupper i taget (dessa steg presenteras nedan). Föreläsningarna om olika livsmedel som utesluts i AIP följer de steg som vi föreslår i den stegvisa omställningen. Om du känner att du hellre vill göra en snabb omställning och börja med AIP går det såklart bra. Med en tvåstegsomställning avser vi att du börjar med en paleokost och äter så en period och i nästa steg gå över till AIP. Välj den modell som passar dig bäst.

Ta chansen att dokumentera eventuella förändringar av dina symtom genom denna process (i mat och symtomdagboken), eftersom du hela tiden får värdefull information om vilken kosthållning just din kropp mår bäst av.

2) Läkningsfasen/eliminationsfasen

Denna fas pågår vanligtvis 30–90 dagar, men ibland längre. Hur länge du stannar i läkningsfasen avgörs av flera olika aspekter som rör din personliga situation och karaktären av din sjukdom. Detta är det viktigaste steget för att återvinna immunhälsan och åstadkomma resultat.

Felsökning och finjustering

AIP är en startpunkt . Förhoppningsvis får du fantastiska resultat, men det kan också hända att du inte riktigt känner att det ger de resultat du önskar. Ingen fara, det finns alltid saker att göra. Så om du efter 30 dagar med AIP-kost inte har känt någon som helst förbättring och att din mage krånglar mer än vanligt är det dags att börja felsöka. Du behöver inte lämna AIP, men du kan behöva göra vissa justeringar. Vi kommer att gå igenom några sådana möjliga finjusteringar under vecka fem och sex.

3) Återintroduktionsfasen

Under kursens två sista veckor går vi igenom hur du gör återintroduktioner. Vissa kommer att vara redo för detta då, medan andra kan behöva vänta lite längre innan de genomför återintroduktioner. Vi ger dig verktyg som hjälper dig att bedöma om du är redo för detta eller inte.

Återintroduktionsfasen innebär att du genomför en serie självexperiment. Genom att återintroducera ett livsmedel i taget får du reda på hur detta livsmedel påverkar dina symtom. Målet är att skilja problematiska livsmedel från oproblematiska och i praktiken innebär denna process en breddning av din kost. Detta steg är viktigt för att du ska kunna kontrollera dina symtom och kunna leva utan onödiga begränsningar. Detta gör också kosten långsiktigt hållbar.

4) Underhållsfasen – din individanpassade kost

Efter att du genomfört återintroduktioner landar du i din individanpassade kost. Dock är det viktigt att inse att det är en livslång resa att bygga hälsa. Därför kan kan malla denna dela av processen för underhållsfasen. De resultat du uppnått behöver underhållas och troligtvis behöver du fortsätta göra korrigeringar längs vägen.

Läkande livsstil under hela kursen

Även om vi i den här kursen lägger störst fokus på kosten vill vi betona vikten av att du prioriterar sömn, stresshantering och fysisk aktivitet. Livsstilen har betydelse för både maghälsa och immunförsvarets funktion. En perfekt ordnad livsstil är dock inte en förutsättning för att kostupplägget ska fungera. Kostomläggningen brukar leda till att den mentala energin ökar, vilket gör vidare livsstilsförändringar enklare. Med minskad smärta och inflammationsgrad blir exempelvis ofta en god sömn möjlig. Vi kommer att ta upp dessa teman lite mer under vecka 5-6.