(ht 2020) 3.3 Näring – vad, var och varför? (FILM 18 min)