Minskad inflammation med kosten som verktyg (FILM)