RESURS: Länkar till funktionsmedicinska läkarmottagningar

FunMed, finns i Göteborg och Stockholm

Nordic Clinic, finns i Stockholm

HerCare, kvinnohälsa, finns i Stockholm

Vital Medicin Centrum, Dr Cecilia Fürst, Ystad