RESURS (PDF): Kolhydrattabell – lär känna dina kolhydratkällor

Den går igenom de flesta AIP-godkända kolhydratkällor och deras innehåll av olika sockerarter och fibrer, inklusive FODMAPs och fruktos.

Olika typer av kolhydrater påverkar individer olika. När du för en matdagbok och kanske stöter på tydliga symtom från magen kan det vara värdefullt med detaljerad information kring olika kolhydratkällor, då det kan hjälpa dig i ditt detektivarbete . Om du märker att du är känslig mot en viss råvara kan du lära dig mer om vad den innehåller med hjälp av denna tabell . Tabellen är eventuellt lite överkurs i början av AIP och tagits fram som en resurs när man tillämpar verktygen i del 4 Verktyg för felsökning och finjustering i Autoimmun handbok.

Data kommer från FINELI (finska livsmedelsdatabasen), USDA (amerikanska jorbruksverkets databas) och DTU (danska livsmedelsdatabasen). Alla godkända kolhydratkällor finns inte i tabellen. Data som saknas är markerade med ett streck. De mått som anges gäller för 100 gram av respektive livsmedel.