Steg 2: Logga mat och symtom med “Mat och symtomdagboken” (FILM) Copy